รปภ.ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
รภป.บริษัทแอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
รปภ.:ที่มีประสิทธิภาพจากประเทศญี่ปุ่น
รปภ : รักษาความปลอดภัย

บริษัทของเรามีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม โดยมีระบบผู้จัดการเขตที่มีความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคล ที่จะคอย ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรปภ. เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการด้านรปภ.ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้จัดการเขต เพื่อรายงานปัญหาและแจ้งข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

มั่นใจได้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ALSOK เพราะพนักงานรปภ. ของเราทุกคนได้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น หลักสูตรการตรวจสอบบุคคลหรือสิ่งของต้องสงสัยการตรวจตราการเข้า-ออกภายในโรงงานหรือบริษัท ฯลฯ ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราสามารถจัดการและประสานงานอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุต่างๆ เช่น การดับเพลิง การปกป้องเจ้านายจากคนร้ายฯลฯ นอกจากนี้เรายังมีการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรปภ. เกี่ยวกับการแสดงความเคารพหรือทักทายผู้ที่มาติดต่อ เพื่อให้เป็นมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

รปภ. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

เว็บไซต์แนะนำ