ระบบกล้องวงจรปิด CCTV Camera

 

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV Camera ALSOK

จำหน่ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV Camera แบบครบวงจร

 

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทางบริษัทแอลโซค์สามารถติดตั้งระบบการตรวจจับของกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการเพื่อตรวจตราความเรียบร้อย และลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม อาทิเช่น บริเวณภายในและภายนอกโรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารบ้านเรือน ฯลฯ ผ่านกล้องวงจรปิดซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดที่สามารถทำการตรวจเช็คย้อนหลังได้