ระบบควบคุมการเข้า-ออก และบันทึกเวลา
( Access Unit And Time Attendance )

 

สามารถควบคุมการเข้า-ออกของแต่ละพื้นที่ด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับประตูทางเข้า-ออกของโรงงานและสำนักงานด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ควบคุมโดยระบบการ์ด-รีดเดอร์ (Card Reader) และ/หรือ ระบบสแกนลายนิ้วมือ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้มีการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก  หรือบริเวณที่เก็บทรัพย์สินมีค่า รวมไปถึงบริเวณเข้า-ออกในพื้นที่สำหรับบุคคลที่อนุญาติเท่านั้น

 

 

• ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Unit) 
เป็นระบบที่สามารถเปิด-ปิดประตูด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือระบบการรีดเดอร์ (Card Reader) เพื่อจำกัดสิทธิ์ในการเข้า-ออกของแต่ละสถานที่ สามารถตรวจเช็คเวลาเข้า-ออกได้อย่างแม่นยำ โดยระบบมีการแจ้งเตือนว่าบันทึกสำเร็จหรือไม่

 

• เครื่องบันทึกเวลา (Time Attendance)
ระบบสแกนลายนิ้วมือ สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน และรายงานผลการบันทึกผ่านคอมพิวเตอร์