ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์
(GV Online Security System)

 

 

 

เราตรวจสอบดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน และปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ ศูนย์กลางการบริหารการรักษาความปลอดภัยของเรา มีระบบการจัดการที่แน่นหนา ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการฝึกฝนและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ เราสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมงและพร้อมที่จะบริการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเมื่อ

 

ALSOK GV เป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละสถานที่ ให้บริการทั้งบ้านเรือนขนาดเล็กไปจนถึง ร้านค้า บริษัท และโรงงานขนาดใหญ่ มีการใช้เทคโนโลยีรีโมทในการเฝ้าติดตามระยะไกลเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่และป้องกันอาชญากรรมและภัยพิบัติ เมื่อมีการตรวจพบความผิดปกติ พนักงานสายตรวจของเราจะถูกส่งไปยังสถานที่ของท่านทันที