ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์
( Online Security System)

 

 

 

 

เราตรวจสอบดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน และปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ ศูนย์กลางการบริหารการรักษาความปลอดภัยของเรา มีระบบการจัดการที่แน่นหนา ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการฝึกฝนและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ เราสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมงและพร้อมที่จะบริการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเมื่อ