ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)
และ เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ

 

 

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ คืออะไร

 

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System) คือ ระบบสำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเปลวไฟ หรือเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร โดยใช้เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือผู้ใช้ (Manual Pull Station หรือ Manual Call Point) เป็นต้น ซึ่งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้นี้จะทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถรับรู้และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

 

อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟอัจฉริยะ

เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ

 

จุดเด่นของเซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟอัจฉริยะ ALSOK

เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟอัจฉริยะของ ALSOK เป็นอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนไฟไหม้ที่มีความทันสมัย สามารถติดตั้งและทำงานร่วมกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

  • เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับประสิทธิภาพขั้นสูง

 

  • ระบบตรวจจับได้รวดเร็วและแม่นยำ ใช้เวลาเพียง 0.5 วินาที

 

  • ตรวจจับการลักลอบวางเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี ตรวจจับ 120 องศา

 

  • เซนเซอร์อัจฉริยะรับรู้ถึงเปลวไฟได้อย่างรวดเร็ว แม้เปลวไฟเพียง 2 เซนติเมตร ก่อนเกิดควันไฟ

 

  • ระบบเซนเซอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยู่ท่ามกลางสภาวะแสงแดดหรือฝน

 

  • สามารถตั้งค่าเซนเซอร์การตรวจจับให้สอดคล้องกับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้ดี

 

  • หากเกิดความผิดปกติเซนเซอร์สามารถรับรู้ได้ในทันที ณ ตำแหน่งนั้น

 

  • ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหาย ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้อย่างทันท่วงที

 

การใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟอัจฉริยะ

วิธีใช้งานระบบเซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟอัจฉริยะ

 

ประสิทธิภาพของระบบเซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟอัจฉริยะ

 

ตัวอย่างระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ Fire Alarm System

 

ตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบเซนเซอร์สัญญาณเตือนไฟไหม้

 

 

ชุดอุปกรณ์ของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และระบบเซนเซอร์