บริการตรวจสารเสพติดภายในร่างกาย
(Illegal Drug Inspection Service)

 

เราสามารถออกให้บริการตรวจสอบได้ในวันเวลา และสถานที่ที่คุณต้องการ  ผลการตรวจจะปรากฏผลบนจอมอนิเตอร์ในเวลาแค่ 10 วินาที เพียงนำผ้าสำหรับตรวจสอบหาสารเสพติดเช็ดตามร่างกายการแล้วไปจัดวางที่ตัวยึดผ้า  1 คนใช้เวลาตรวจสอบเพียง 30 วินาที ในการดำเนินการตรวจสอบหาสารเสพติด ป้องการการทุจริต สามารถทดสอบหาสารเสพติด ได้ถึง 17 ชนิดภายในครั้งเดียว

 

บริการนี้จะช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากการตรวจสอบสารเสพติด้วยปัสสวะแบบเดิมได้ทั้งหมด

 

ความรวดเร็วในการตรวจสอบผลการตรวจสอบใช้เวลาเพียง 10 วินาที
ความสามารถในการตรวจสอบสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ถึง 17 ชนิดในครั้งเดียว
ป้องกันการทุจริตเป็นการดำเนินการตรวจสอบต่อหน้า จึงหมดปัญหาการทุจริต
การบริหารจัดการเวลา
และจำนวนพนักงาน
ใช้เวลาในการตรวจสอบเพียงไม่กี่นาที จึงไม่กระทบต่อการทำงานของพนักงาน ผลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการในประเทศไทย

( สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นต้น )