ซอฟท์แวร์เพิ่มความสามารถในการทำงานของกล้องวงจรปิด
( Security Zone Software for CCTV )

 

เราสามารถเพิ่มความสามารถในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนให้กับระบบกล้องวงจรปิดแบบเก่าที่ทำหน้าที่เพียงบันทึกภาพเหตุการณ์ได้

กำหนดพื้นที่ที่คุณต้องการเฝ้าระวัง

 

สามารถตรวจสอบได้หลายรูปแบบ

 

 

การใช้งานในรูปแบบต่างๆ

  • การรักษาความปลอดภัยกับบริเวณทางเข้าห้องหรือสารเคมี
  • ตรวจจับความเคลื่อนไหวในห้องเซิร์ฟเวอร์
  • ตรวจนับยานพาหนะ ที่เข้ามาในบริเวณที่กำหนด

 

 

พัฒนาความแม่นยำในการเฝ้าระวัง ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่มีอยู่