บริการรับส่งข้อความเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินภายในองค์กร
(SMS Broadcasting Service)


ในหลายองค์กรอาจต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉิน“แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) คือคำตอบของคุณ

ในกรณีที่องค์กรตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน (อาทิ ภัยทางธรรมชาติ ไฟไหม้ การก่อการร้าย ฯ) การดำเนินธุรกิจต่อหรือการขับเคลื่อนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น แผนการเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับการวางแผนให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก อาทิ การติดต่อกับคู่ค้า การถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย และเสถียรภาพทางการเมือง การตอบสนองอย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อลดความสูญเสีย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การยืนยันว่ามีผู้ได้รับอันตรายหรืออยู่ในที่ๆ ปลอดภัยแล้วนั้น เป็นสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงคุณแน่ใจหรือว่าระบบฉุกเฉินในองค์กรของคุณสามารถตอบโจทย์เพื่อแก้ไขได้ทุกสถานการณ์พร้อมการประเมินสถานการณ์อย่างถูกต้อง บริษัทแอลโซคสามารถช่วยคุณได้ เพื่อความปลอดภัยแก่ลูกค้าและพนักงานของท่าน

 

 

SMS Broadcasting คือ

 • สามารถส่งข้อมูลได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว
 • เป็นระบบการส่งข้อความที่ใช้งานง่าย ตอบสนองกับสภาวะฉุกเฉิน
 • ระบบปฏิบัติการเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
 • สามารถสื่อสารแบบสองทาง มีการตอบกลับแบบอัตโนมัติพร้อมสรุปผลเป็นกราฟและตารางเพื่อการรวบรวมข้อมูลได้ง่าย
 • ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริม
 • บริหารค่าใช้จ่ายได้ เป็นรอบบิลเหมาจ่ายตามระยะเวลาการใช้งาน

 

วิจัยและพัฒนาระบบเพื่อให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

เป็นส่วนหนึ่งในสิทธิประโยชน์ของบริษัทได้

 • ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ขององค์กรได้
 • เป็นช่องทางสื่อสารที่แข็งแรง แม้ในสถานการณ์ทีวุ่นวาย อาทิ เหตุการณ์ก่อการร้าย
 • เป็นเครื่องมือเพื่อการกระจายข่าวสารอย่างมืออาชีพ
 • นอกจากเพื่อการรองรับ BCP แล้ว ยังสามารถใช้ในการจัดการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เช่นกัน
 • สามารถยืนยันสถานะต่างๆของลูกค้าและพนักงานได้ในคราวเดียว

 

การใช้งานที่สะดวก