สถานที่ตั้ง

บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
อาคาร รามาแลนด์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66-(0)-2-632-9140-4
+66-(0)-2-632-9145
บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
(สาขาอมตะนคร)
548 หมู่ 5 ซอย 12 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
(สาขาระยอง)
5227/108 ชั้น 1 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
+66-(0)33-012-095
+66-(0)33-012-098