สถานที่ตั้ง

บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 3354/35 อาคารมโนรม ชั้น 10 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม 10110
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66-(0)-2-632-9140-4
+66-(0)-2-632-9145
บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
(สาขาอมตะนคร)
548 หมู่ 5 ซอย 12 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
(สาขาระยอง)
401/1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140
+66-(0)33-012-095