Others

บริษัทเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
อุปกรณ์ป้องกันอาชญากรรมและป้องกันภัยพิบัติหรือเครื่อง AED

 • AED

  เครื่องที่จะช่วยผู้ที่หัวใจเต้นผิดจังวะด้วยการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นปกติ ใครๆก็สามารถใช้ได้ เรามีสินค้าขายยี่ห้อ Philips และ Zoll
  เราสามารถเสนอแผนการซื้อและแผนการเช่าทั้งสองแบบได้

 • อุปกรณ์ป้องกันอาชญากรรม

  เรามีสินค้ากล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการเข้าออก
  เราสามารถเสนอแผนการซื้อและแผนการเช่าทั้งสองแบบได้

 • อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ

  เซ็นเซอร์อัคคีภัยที่ตรวจจับควันและความร้อนหรือเซ็นเซอร์เปลวไฟที่ตรวจจับเปลวไฟให้ป้องกันการแพร่กระจายไฟไหม้
  นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติได้อีกด้วย