การดูแลวางแผนและจัดการระบบภายในอาคาร

ตั้งแต่บริการรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การทำความสะอาดและอื่น ๆ สำหรับอาคารและโรงแรม
เราให้บริการการจัดการที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสิ่งอำนวยความสะดวก โดยให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในต่างๆ ด้วยการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานภายใน ส่งเสริมประสิทธิภาพของทรัพยากรการจัดการทั้งหมดแบบครบวงจร อาทิเช่นทรัพยากรบุคคลและเงินทุนและด้านอื่นๆ

การบริการจัดการทรัพย์สินทั่วไปและบริการป้องกันอัคคีภัย

รวมถึงบริการกำจัดศัตรูพืชแมลง จนบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟเครื่องปรับอากาศและระบบประปา การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทุกด้านช่วยแบ่งเบาภาระของการจัดการระบบอาคาร

 

การบริหารจัดการอาคาร

ตั้งแต่บริการภารโรงไปจนถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเรา
เสนอวิธีการบำรุงรักษาจัดการและปรับปรุงมูลค่าของอาคาร
การสนับสนุนระยะยาวสำหรับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้ราบรื่น
ให้คำปรึกษาด้านระบบจัดการภายในครบวงจร