อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัส

 
 

แผ่นฟิล์มต้านไวรัสและแบคทีเรีย แบบสติกเกอร์ ขนาด A4 บรรจุ 5 แผ่น 

 

ช่วยยับยั้งการกระจายตัวทำให้ไวรัสและแบคทีเรียที่เกาะลดลงมากกว่า 99.99% ได้ทันทีหลังเริ่มใช้งาน

สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสถานที่

 
 
 

 
 
 

ย้อนกลับ<<