อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัส

 
 

 

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อโรคมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น 

ไม่ว่าจะเป็น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อรูปแบบเจล หรือน้ำ สบู่โฟมทำความสะอาดมือ น้ำยากลั้วคอ น้ำยาทำความสะอาดโถรองนั่งสุขภัณฑ์ เป็นต้น

เครื่องจ่ายเเอลกอฮอล์และสบู่ หลากหลายรูปแบบทั้งแบบกดและแบบไร้การสัมผัสเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโรค

 

การล้าง   การฆ่าเชื้อ   และการป้องกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ย้อนกลับ<<