ข้อดีข้อเสียของระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์และกล้องวงจรปิด

เมื่อต้องการใช้มาตรการป้องกันอาชญากรรม ท่านนึกถึงมาตรการอะไรบ้าง? หลายๆท่านคงนึกถึงกล้องวงจรปิดเป็นหลัก ในมาตรการป้องกันอาชญากรรม นอกจากกล้องวงจรปิดมีหลายอย่าง  เช่น บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าออกเป็นต้น แต่ยังมีสิ่งที่เรียกว่า “ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์” ซึ่งเป็นบริการที่ใช้เซ็นเซอร์และส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเดินทางไปเมื่อมีเหตุผิดปกติ ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์และกล้องวงจรปิดต่างก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเอง ในคอลัมน์นี้จะนำเสนอระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์ และดูกันข้อดีข้อเสียของทั้งระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์และกล้องวงจรปิดด้วย

Modern technology controls secure domestic room indoors generated by artificial intelligence

ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์คืออะไร?

ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์เป็นระบบป้องกันอาชญากรรมซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ในสำนักงานหรือโรงงานและเมื่อตรวจจับสิ่งผิดปกติเช่นเหตุการที่ผู้ต้องสงสัยบุกรุกหรือเกิดไฟไหม้ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจรีบไปตรวจสอบความปลอดภัยที่เกิดเหตุ

เราจะดำเนินการแบบดังต่อไปนี้

  1. เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติ เช่น การบุกรุกหรือไฟไหม้ สัญญาณเตือนจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมที่เฝ้าสังเกตตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
  2. หากจำเป็นเจ้าหน้าที่ติดตามจะติดต่อฉุกเฉินให้ลูกค้าพร้อมที่จะแจ้งตำรวจหรือแผนกดับเพลิงด้วย
  3. ขณะเดียวกัน ศูนย์ควบคุมจะออกคำสั่งให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจออกเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุ
  4. เจ้าหน้าที่สายตรวจจะตรวจสอบความปลอดภัยและสถานการณ์ในที่เกิดเหตุ

บทบาทของกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดมีบทบาทอย่างไรในมาตรการป้องกันอาชญากรรม? บทบาทสำคัญของกล้องวงจรปิดคือการบันทึกภาพในกรณีที่เกิดการโจรกรรม การลักขโมย ไฟไหม้ การฉ้อโกงภายใน ฯลฯ การเก็บข้อมูลรูปภาพจะเป็นหลักฐานของการก่ออาชญากรรม และยังจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสาเหตุของอาชญากรรมได้ นอกจากนี้บางทีการติดตั้งกล้องวงจรปิดยังช่วยป้องกันอาชญากรรมได้อีกด้วย

จุดอ่อนของกล้องวงจรปิด

ดังที่เราได้เห็นข้างต้น แม้ว่ากล้องวงจรปิดจะเป็นมาตรการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ แต่คุณไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้นจริง อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดจะคอยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องและดำเนินการในบางกรณีที่เห็นความผิดปกติ  อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานแล้ว บทบาทหลักของกล้องวงจรปิดคือการตรวจสอบรูปภาพย้อนหลังจากการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการเมื่อก่ออาชญากรรมโดยมีเจตนาที่จะถูกกล้องวงจรปิดถ่าย

ข้อดีของระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์

ในกรณีที่มีการบุกรุกจริง ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์จะส่งเสียงเตือนและส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเดินทางไปยังที่สถานที่เกิดเหตุ  หากผู้ต้องสงสัยรู้ว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจจะมา คงหลบหนีไปโดยไม่ก่ออาชญากรรมให้เสร็จสิ้นก็ได้  หรือจะเป็นไปได้ว่าสามารถจับผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุได้  จึงระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์สามารถป้องกันการแพร่กระจายความเสียหายที่พื้นที่ของลูกค้าได้  ไม่เพียงแค่เจ้าหน้าที่สายตรวจจะรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุ ยังเราแจ้งตำรวจหรือหน่วยดับเพลิงให้ตามสถานการณ์อีกด้วย

สรุป

CCTV security technology with lock icon digital remix

ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์และกล้องวงจรปิดต่างก็มีข้อดีต่างกันไป  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามความต้องการแต่ละท่าน สามารถปรับปรุงระดับความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยทางระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์เป็นมาตรการป้องกันอาชญากรรมทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น มีการนำมาใช้ในออฟฟิศ อาคาร โกดัง โรงงาน ฯลฯ หลายแห่ง ระบบนี้ยังไม่เป็นที่ทุกคนรู้จักกันมากพอในประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม เป็นมาตรการป้องกันอาชญากรรมแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยพอใจกับจุดอ่อนของกล้องวงจรปิดหรือมีความต้องการเสริมความปลอดภัย ในอนาคต ค่าแรงจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ราคาก็ยังสมเหตุสมผลเมื่อเปลียบเทียบกับการใช้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ALSOK Thai

 

Back to Column page