บริการรักษาความปลอดภัยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น?

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทย

ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกๆปี ค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 162 บาท ในปี 1999 แต่จะมากกว่าสองเท่าเป็น 363 บาท ในปี 2024

แล้วสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยอย่างไร? การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้ค่าจ้างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้ค่าบริการรักษาความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นด้วยในกรณีนี้ ดังนั้นการใช้บริการรักษาความปลอดภัยจะกลายเป็นภาระสำหรับบริษัทต่างๆมากขึ้น ถึงอย่างไร การรักษาความปลอดภัยยังคงมีความสำคัญต่อบริษัทเหมือนเดิม

บริการรักษาความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่นต้นทุนบุคลากรขึ้นมาก่อนประเทศไทย แล้วเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมความปลอดภัยในญี่ปุ่น? ในญี่ปุ่น มีการเปลี่ยนแปลงจากการรักษาความปลอดภัยที่ใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มาเป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์” ซึ่งเซ็นเซอร์ทำงานแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในปัจจุบัน การใช้ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์เป็นการรักษาความปลอดภัยทั่วไปสำหรับบริษัทญี่ปุ่น ยังมีบริการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้บุคลากร ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่รปภ.ก็จะไม่หายไป แต่ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์กลายเป็นบริการรักษาความปลอดภัยทั่วไปมากขึ้น ในระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์ เซ็นเซอร์จะตรวจสอบสถานที่ของลูกค้า และเจ้าหน้าที่สายตรวจจะเข้าตรวจสอบเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นจริงเท่านั้น จึงสามารถนำมาใช้ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์ได้ในราคาย่อมเยามากกว่า

การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันนี้กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เมื่อค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น ค่าบริการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รปภ.ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต ที่ประเทศไทย ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์ยังไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการไช้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะกลายเป็นภาระสำหรับบริษัทต่างๆมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรการรักษาความปลอดภัยยังคงมีความสำคัญต่อบริษัทเหมือนเดิม

ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์ คือ

ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์เป็นระบบที่มีลักษณะอย่างไร และมีประโยชน์อะไรบ้าง ระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์เป็นระบบป้องกันอาชญากรรมซึ่งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ในสำนักงานออฟฟิศหรือโรงงาน และเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ เช่น ผู้ต้องสงสัยบุกรุกหรือไฟไหม้ เจ้าหน้าที่สายตรวจจะรีบไปที่ที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เราจะดำเนินการแบบดังต่อไปนี้ ①เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติ เช่น การบุกรุกหรือไฟไหม้ สัญญาณเตือนจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมที่เฝ้าสังเกตตลอด 24ชั่วโมง 365วัน  ②หากจำเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมจะแจ้งเหตุฉุกเฉินมายังลูกค้าพร้อมทั้งจะแจ้งตำรวจหรือสถานีดับเพลิงให้ด้วย ③ขณะเดียวกัน ศูนย์ควบคุมจะออกคำสั่งให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจออกเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุ ④เจ้าหน้าที่สายตรวจจะตรวจสอบความปลอดภัยและสถานการณ์ในที่เกิดเหตุ

ข้อดีของระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์

ข้อดีของระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์คืออะไร? เนื่องจากเซ็นเซอร์ทำหน้าที่แจ้งเตือนแทนมนุษย์ จึงมีความแม่นยำสูงและทำงานได้อย่างต่อเนื่องหากอยู่ภายในระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์ จะสามารถตรวจพบได้อย่างแน่นอนเมื่อมีคนบุกรุกหรือเกิดเพลิงไหม้ ไม่มีกรณีเผลอหลับช่วงทำงานหรือทิ้งจุดทำงานและหายไป

หากนำระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์มาใช้ในประเทศไทย การที่จะใช้แบบผสมผสานอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่จะเปลี่ยนจากการบริการเจ้าหน้าที่รปภ.ไปเป็นระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์โดยสิ้นเชิง ในโรงงาน ออฟฟิศ และร้านอาหาร สามารถใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าได้โดยการนำการบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมารวมกันในตอนกลางวันและระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์ในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีใครอยู่  ALSOK Thai สามารถให้บริการระบบสัญญาณเตือนภัยออนไลน์ หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ ALSOK Thai

Back to Column page